Zespół Sjögrena

Zespół Sjögrena to przewlekłe, postępujące schorzenie. Ma ono podłoże autoimmunologiczne. Pierwotnie obejmuje ono gruczoły wydzielania zewnętrznego. Zespół Sjögrena występuje głównie u kobiet w czwartej oraz piątej dekadzie życia. Stosunek kobiet do mężczyzn wynosi 9:1.

Typowymi objawami zespołu Sjögrena jest:

 • suchość błon śluzowych (suche zapalenie spojówek oraz rogówki- tzw.kseroftalmia, suchość jamy ustnej- tzw. kserostomia, głośni oraz śluzówek narządów płciowych, np. pochwy),
 • powiększenie oraz zapalenie zanikowe wielu większych gruczołów ślinowych. Zaburzeniu temu towarzyszy atroficzny nieżyt żołądka,
 • beznadżerkowe zapalenie wielostawowe,
 • objaw Raynauda bez teleangiektazji lub owrzodzenia palców,
 • uszkodzenie funkcji gruczołów wydzielania zewnętrznego, co powoduje:
 • upośledzenie czynności płuc, nerek, wątroby oraz naczyń krwionośnych,
 • współwystępowanie innych chorób autoimmunologicznych:
 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • toczeń trzewny,
 • twardzina układowa,
 • zapalenie wielomięśniowe.
 • zwiększone ryzyko nowotworowego rozrostu komórek w obrębie układu chłonnego.

Istnieją objawy, które powinny zaniepokoić chorego z zespołem Sjögrena.
Mogą one wskazywać na rozwój chłoniaka. Należą do nich:

 • gorączka,
 • nocne poty,
 • narastające zmęczenie,
 • powiększenie węzłów chłonnych,
 • powiększenie wątroby,
 • powiększenie śledziony,
 • powiększenie ślinianki przyusznej,
 • nacieki w płucach,
 • niewydolność nerek,
 • narastająca niedokrwistość,
 • gammapatia monoklonalna,
 • spadek stężenia surowiczej immunoglobuliny M.

Leczenie zespołu Sjögrena

Leczenie ma głównie charakter objawowy i polega na utrzymaniu odpowiedniego nawilżenia powierzchni błon śluzowych.

1. Farmakoterapia

U osób, u których występują przewlekłe objawy ze strony układu ruchu stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz leki antymalaryczne. W pewnych przypadkach doustnie bądź dożylnie podaje się steroidy oraz leki immunosupresyjne (cyklofosfamid).

2.Samopomoc

 • unikanie miejsc o niskim stopniu wilgotności,
 • używanie sztucznych łez,
 • częste spożywanie wody,
 • stymulacja wydzielania śliny przez stosowanie bezcukrowych zapachowych pastylek,
 • unikanie suchych pokarmów,
 • stosownie żeli likwidujących suchość pochwy.

*****************************************************************************

Promujemy serwis lekarza, który przeprowadza badania kierowców w Warszawie, może on również poprowadzić kurs pierwszej pomocy przedmedycznej