Toczeń rumieniowaty układowy

Toczeń rumieniowaty układowy to jedna z najczęstszych chorób autoimmunologicznych. W czasie jej przebiegu dochodzi do zapalenia tkanki łącznej. Toczeń rumieniowaty układowy występuje najczęściej u młodych kobiet w wieku od 20 do 30 roku życia. Zwiększone ryzyko wystąpienia tego schorzenia dotyczy ludności pochodzenia afrykańskiego, amerykańskiego oraz azjatyckiego. Toczeń rumieniowaty układowy jest zapalną wielonarządową chorobą o nieznanej etiologii. Objawy kliniczne są różnorodne. Różnorodny jest również jej przebieg oraz rokowanie. Zaburzenia immunologiczne, które się stwierdza powodują nadmierną produkcję autoprzeciwciał. Część z nich odpowiedzialna jest za zniszczenia na drodze cytotoksycznej. Równocześnie inne biorą udział w tworzeniu kompleksów immunologicznych. Te przyczyniają się do powstawania ognisk zapalenia oraz uszkodzeń narządów.

Objawy tocznia rumieniowatego układowego

Objawy omawianego schorzenia są bardzo zróżnicowane. Najczęściej proces rozpoczyna się podstępnie. Pojawiają się wówczas objawy ogólne, rumień oraz zapalenie stawów. Objawy kliniczne, jakie stwierdza się u pacjentów ciepiących na toczeń rumieniowaty mogą być zarówno ogólnoustrojowe, jak również mogą być skutkiem powstawania zapalenia w różnych narządach, w skórze, błonach śluzowych, płucach, sercu oraz nieco rzadziej w przewodzie pokarmowym. W przypadku zajęcia organów, które są ważne życiowo (np. nerek czy centralnego układu nerwowego), rokowanie jest znacznie gorsze. Istnieje wówczas większe zagrożenie życia. Warto podkreślić, iż również leczenie przyczynia się do uszkodzenia narządów. Osoby cierpiące na tocznia są bardziej podatne na zakażenia. U osób tych pojawia się również często nadciśnienie, które jest objawem aktywnego procesu, który toczy się w nerkach.

Do objawów ogólnych, które występują u chorych zalicza się zmęczenie, gorączkę oraz utratę masy ciała. Typowym objawem są charakterystyczne zmiany skórne- na twarzy chorego pojawia się rumień w kształcie motyla. Wystąpić może również zapalenie błon surowiczych (zapalenie opłucnej, osierdzia, otrzewnej). Zdarza się również łysienie.