Wirusowe zapalenie stawów

Zdecydowana większość zapaleń w obrębie stawów spowodowana przez wirusy ma charakter ostrych samoustępujących chorób. Schorzeniu temu towarzyszy najczęściej: gorączka, zmiany skórne, zaburzenia hematologiczne, inne. Aby postawić właściwą diagnozę, konieczna jest znajomość epidemiologii chorób wirusowych oraz badań laboratoryjnych, w nich stosowanych. […]