Sarkoidoza

Sarkoidoza to przewlekła, ogólnoustrojowa choroba, która dotyka najczęściej kobiet w wieku od 20 do 40 lat. W czasie jej przebiegu dochodzi do tworzenia się ziarniniaków w maziówce, kościach oraz mięśniach. Schorzeniu temu towarzyszy ból. Wśród chorych z sarkoidozą stwierdza się: objawy płucne: suchy […]