Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów (r.z.s.) – jest najbardziej rozpowszechnioną formą zapalenia stawów. Jak pokazują statystyki, choruje na nią około 1% populacji. Schorzenie to minimum dwukrotnie częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Szczyt zachorowalności na reumatoidalne zapalenie stawów przypada na czwartą oraz piątą dekadę […]