Polimialgia reumatyczna

Polimialgia reumatyczna jest uogólnioną chorobą tkanki łącznej. Schorzenie to występuje głównie u osób starszych- tj. u osób, które przekroczyły 50 rok życia. Najczęściej są nimi osoby pochodzenia północnoeuropejskiego. Schorzenie to częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Cechy polimialgii reumatycznej objawy ogólne: gorączka, zmęczenie, znaczny spadek […]