Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów (r.z.s.)

– jest najbardziej rozpowszechnioną formą zapalenia stawów. Jak pokazują statystyki, choruje na nią około 1% populacji. Schorzenie to minimum dwukrotnie częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Szczyt zachorowalności na reumatoidalne zapalenie stawów
przypada na czwartą oraz piątą dekadę życia.

W przebiegu klinicznym schorzenia wyróżnia się następujące fazy:

 1. wczesną,
 2. późną,
 3. postać układową.

R.Z.S. jest przewlekłą chorobą zapalną błony maziówkowej, kaletek oraz
pochewek ścięgien. Istotnymi cechami klinicznymi są:

 • guzki podskórne,
 • sztywność poranna,
 • symetryczne zapalenie wielostawowe.

Zapalenie maziówki, jakie występuje w reumatoidalnym zapaleniu stawów
powoduje powstanie nadżerek okołostawowych odcinków kości a także chrząstki.

Wczesna faza reumatoidalnego zapalenia stawów- cechy:

 • symetryczne zapalenie wielostawowe, występujące zazwyczaj w:

– nadgarstku,

– małych stawach ręki- tj. w stawach śródręcznopaliczkowych oraz międzypaliczkowych bliższych,

– w stawie palucha,

– w stawie śródstopnopaliczkowym.

– sztywność poranna stawów, trwająca godzinę lub dłużej,

– guzki podskórne, występujące w okolicach, na których wywierany jest ucisk- okolica łokcia, kości krzyżowej, potylicy, ścięgna Achillesa.

– łagodna niedokrwistość,

– wzrost stężenia wskaźników ostrej fazy:

– OB,
– białka C- reaktywnego,

– czynnik reumatoidalny- w badaniach laboratoryjnych- występuje u 80% chorych,

– destrukcja kości i chrząstek widoczna na radiogramach.

Reumatoidalne zapalenie stawów- późny okres choroby

– zniszczenie wielu stawów, które prowadzi do zaburzenia ich czynności i/lub uszkodzenia struktur okołostawowych. Często umiejscowione są one:

 • w obrębie rąk:
 • radialne odchylenie nadgarstka,
 • ulnarne odchylenie stawów odchylenie stawów śródręcznopaliczkowych,
 • podwichnięcie stawów międzypaliczowych bliższych,
 • niestabilność kręgosłupa szyjnego,
 • deformacje przodostopia:
 •  zniekształcenie młoteczkowe palców,
 •  podwichnięcie głów kości śródstopia,
 • pęknięcia ścięgien- najczęściej prostowników ręki.