Recent Articles

Młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów

Młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów jest najczęściej rozpoznawaną chorobą reumatyczną, która występuje w dzieciństwie. Bywa ona również częstą przyczyną niesprawności fizycznej oraz ślepoty u dzieci. Objawy zapalenia stawów występujące w tym schorzeniu utrzymują się powyżej 6 tygodni. Owe zapalenie obejmuje przynajmniej 1 staw. Do młodzieńczego przewlekłego zapalenia stawów kwalifikują się osoby, które nie ukończyły jeszcze 16. […]

Ostra gorączka reumatyczna

Ostra gorączka reumatyczna to następstwo zakażenia gardła oraz jamy ustnej przez paciorkowca beta-hemolizującego grupy A. Schorzenie to wywołane jest licznymi reakcjami układu immunologicznego. Typowo reumatyczne objawy pojawiają się od 2 do 4 tygodni po okresie trwania stanu zapalnego gardła. Na ostrą gorączkę reumatyczną chorują najczęściej dzieci w wieku od 5 do 9 roku życia. Należy […]

Uogólniona choroba zwyrodnieniowa

W populacji osób stosunkowo młodych, choroba zwyrodnieniowa dotyka pojedyncze stawy. Najczęściej są nimi staw kolanowy lub biodrowy. Owe zwyrodnienie jest następstwem: zmian wrodzonych, wcześniejszych chorób, wcześniejszych urazów. Niekiedy u kobiet w średnim wieku może pojawić się proces zwyrodnieniowy, któremu towarzyszy zapalenie wielu drobnych stawów zlokalizowanych z obrębie kończyny górnej. Natomiast uogólniona choroba zwyrodnieniowa dotyka najczęściej […]

Polimialgia reumatyczna

Polimialgia reumatyczna jest uogólnioną chorobą tkanki łącznej. Schorzenie to występuje głównie u osób starszych- tj. u osób, które przekroczyły 50 rok życia. Najczęściej są nimi osoby pochodzenia północnoeuropejskiego. Schorzenie to częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Cechy polimialgii reumatycznej objawy ogólne: gorączka, zmęczenie, znaczny spadek masy ciała, depresja, ból oraz sztywność karku a także bliższych okolic barków, ból oraz sztywność […]

Choroba Pageta

Choroba Pageta jest schorzeniem miejscowym, w czasie którego dochodzi do przebudowy kości. Schorzenie to rzadko stwierdza się u osób, które nie przekroczyły 40. roku życia. Prawdopodobieństwo jego wystąpienia podwaja się w każdej kolejnej dekadzie. I tak już u osób mających powyżej 55. roku życia, 4% z nich cierpi na chorobę Pageta. Schorzenie to częściej występuje u mężczyzn. Najczęściej zajmowanymi […]

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów (r.z.s.) – jest najbardziej rozpowszechnioną formą zapalenia stawów. Jak pokazują statystyki, choruje na nią około 1% populacji. Schorzenie to minimum dwukrotnie częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Szczyt zachorowalności na reumatoidalne zapalenie stawów przypada na czwartą oraz piątą dekadę życia. W przebiegu klinicznym schorzenia wyróżnia się następujące fazy: wczesną, późną, postać układową. R.Z.S. jest […]

Wirusowe zapalenie stawów

Zdecydowana większość zapaleń w obrębie stawów spowodowana przez wirusy ma charakter ostrych samoustępujących chorób. Schorzeniu temu towarzyszy najczęściej: gorączka, zmiany skórne, zaburzenia hematologiczne, inne. Aby postawić właściwą diagnozę, konieczna jest znajomość epidemiologii chorób wirusowych oraz badań laboratoryjnych, w nich stosowanych. Zapalenie stawów wywołane wirusem HIV Drogi przenoszenia: pozajelitowo kontakty seksualne łożysko na skutek zakażenia wirusem […]

Reaktywne zapalenie stawów – zespół Reitera

Zespół Reitera – to zapalenie stawów, które wywołane jest zakażeniami. W schorzeniu tym posiew płynu stawowego oraz maziówki jest ujemny. Jest to jałowe zapalenie stawu, które rozwija się po przebytym zakażeniu. Miejscem zakażeń jest: gardło, narządy moczowo- płciowe, przewód pokarmowy. Należy jednak podkreślić, iż zespół Reitera może pojawić się również bez poprzedzającego zakażenia. Ma to np. miejsce w przypadku zapalenia […]

Sarkoidoza

Sarkoidoza to przewlekła, ogólnoustrojowa choroba, która dotyka najczęściej kobiet w wieku od 20 do 40 lat. W czasie jej przebiegu dochodzi do tworzenia się ziarniniaków w maziówce, kościach oraz mięśniach. Schorzeniu temu towarzyszy ból. Wśród chorych z sarkoidozą stwierdza się: objawy płucne: suchy kaszel, duszność, ból umiejscowiony w klatce piersiowej. ogólnoustrojowe: spadek masy ciała, gorączka, ogólne zmęczenie, powiększenie […]