Osteoporoza

Osteoporoza to zmniejszenie masy kostnej, ze zwiększoną wrażliwością na złamanie. Do złamania dochodzi wówczas, gdy ubytek masy kostnej przekracza 30-40% prawidłowych wartości.

Osteoporoza jest schorzeniem, które najczęściej dotyka kobiet. U 1/3 spośród tych, które przekroczyły 65. rok życia dochodzi do złamań w obrębie kręgosłupa, z kolei 16% jest dotkniętych zwiększonym ryzykiem wystąpienia złamania szyjki kości udowej. Dla porównania, zwiększone ryzyko wystąpienia ostatniego z wymienionych złamań występuje tylko u 5% mężczyzn.

Osteoporoza kręgosłupa

Osteoporoza kręgów jest patologią bardzo powszechną, szczególnie wśród starszych kobiet. Średni wiek, w którym dochodzi do pierwszego złamania wynosi około 70 lat. Jak się okazuje, główną przyczyną złamań trzonów kręgów jest właśnie osteoporoza. Dochodzi do niego najczęściej pomiędzy kręgami 4. kręgiem piersiowym a 5. lędźwiowym.

Złamania trzonów kręgów są często bezobjawowe. U chorych rozwija się stopniowo kifotyczna sylwetka ciała. Osoba taka zgłasza trudności w wykonywaniu pewnych codziennych czynności. Złamaniom tym często towarzyszy ból.

W miarę, jak choroba postępuje, dolegliwości bólowe w obrębie kręgosłupa mogą się nasilić. Ból staje się silny, wówczas, gdy dochodzi do sytuacji, w której dolne żebra opierają się na grzebieniu kości biodrowej.

Złamanie kości udowej

Złamanie tego rodzaju jest najważniejszym następstwem osteoporozy.
Większość z nich występuje na skutek niewielkich upadków, najczęściej do tyłu z pozycji stojącej. Czynnikiem, który zwiększa ryzyko wystąpienia złamania kości udowej jest skłonność chorego do upadków. Taka sytuacja ma miejsce np. u osób z zaburzeniami świadomości, u tych, którzy ciepią na hipotomię ortostatyczną oraz u osób po udarze.

Złamanie Collesa

Złamanie to dotyczy dystalnej części kości promieniowej. Wówczas dochodzi do grzbietowego przemieszczenia jej fragmentu. Jest ono najczęściej następstwem upadku do przodu na wyprostowaną rękę. Jego objawami jest nagły ból, obrzęk oraz ograniczenie funkcji. Złamanie wymaga natychmiastowego leczenia.

****************************************************************************************

Jeżeli interesuje Państwa tematyka uzależnień, proponujemy serwis alkoholizm.co, to internetowa encyklopedia na temat choroby alkoholowej.