Młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów

Młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów jest najczęściej rozpoznawaną chorobą reumatyczną, która występuje w dzieciństwie. Bywa ona również częstą przyczyną niesprawności fizycznej oraz ślepoty u dzieci.

Objawy zapalenia stawów występujące w tym schorzeniu utrzymują się powyżej
6 tygodni. Owe zapalenie obejmuje przynajmniej 1 staw. Do młodzieńczego przewlekłego zapalenia stawów kwalifikują się osoby, które nie ukończyły jeszcze 16. roku życia.

Istnieją główne podtypy młodzieńczego zapalenia stawów:

 1. kilku-stawowy, w którym zajętych jest od 1 do 4 stawów,
 2. uogólniony, któremu towarzyszy gorączka reumatyczna oraz rumień.

Każdy z wyżej wymienionych ma różne objawy kliniczne oraz różne rokowanie.

Problemami dodatkowymi, które pojawiają się wśród osób dotkniętych młodzieńczym przewlekłym zapaleniem stawów są:

 • zajęcie tkanek oczu, które doprowadzić może do ślepoty dziecka,
 • zaburzenia wzrostu,
 • poważne deformacje stawowe,
 • destrukcje stawów.

Dzieci, u których podejrzewa się młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów powinny być kierowane do ośrodków specjalistycznych w celu potwierdzenia diagnozy oraz ustalenia dalszego leczenia.

Kilku-stawowe młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów- cechy

 •  to najczęstszy podtyp młodzieńczego przewlekłego zapalenia stawów,
 • najczęściej występuje u dziewczynek w wieku od 1. do 5. roku życia,
 • pierwsze objawy to utykanie lub obrzęk,
 • brak dolegliwości bólowych,
 • brak objawów ogólnych,
 • najczęściej zajęte są:
 • stawy kolanowe,
 • skokowe,
 • nadgarstkowe,
 • często dochodzi do miejscowych zaburzeń wzrostu,
 • w 40% przypadków wykrywa się przeciwciała przeciwjądrowe,
 • istnieje duże ryzyko wystąpienia ślepoty.

Wielostawowe młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów- cechy

 •  najczęściej występuje u dziewcząt powyżej 7. roku życia,
 • najczęściej zajęte są:
 • stawy kolanowe,
 • nadgarstkowe,
 • skokowe,
 • zajęte bywają również:
 • odcinek szyjny kręgosłupa,
 • stawy barkowe,
 • biodrowe,
 • inne drobne stawy,
 • towarzyszące złe samopoczucie,
 • stany podgorączkowe,
 • niedokrwistość,
 • często występuje symetryczne uszkodzenie stawów oraz opóźnienie prawidłowego wzrostu.