Choroba Stilla

Występowanie choroby Stilla można podejrzewać wówczas, gdy u młodych dorosłych osób występują długo utrzymująca się, trudna do wyjaśnienia gorączka. Towarzyszy jej zapalenie stawów oraz inne zmiany, takie jak zapalenie opłucnej, wysiękowe zapalenie osierdzia, powiększenie wątroby oraz śledziony.

Kryteria diagnostyczne dla choroby Stilla dorosłych

Rozpoznanie choroby Stilla, może nastąpić po stwierdzeniu wszystkich poniższych cech:

 • gorączka (powyżej 39ºC),
 • bóle stawów,
 • zapalenie stawów,
 • czynnik reumatoidalny (˂ 1:80 ),
 • przeciwciała przeciwjądrowe (˂ 1:100 )

Obraz dowolnych dwóch cech z wymienionych poniżej:

 • leukocytoza ( > 15000/mm³),
 • charakterystyczny rumień,
 • wysiękowe zapalenie opłucnej/ osierdzia,
 • powiększenie wątroby, śledziony, uogólniona limfadenopatia.

Pomocnym w rozpoznaniu choroby Stilla, chociaż najczęściej szybko znikającym jest rumień. Bez rumienia, chorobę można stwierdzić dzięki wykluczeniu poniższych schorzeń, w przebiegu których również występuje przewlekła gorączka:

 1. sarkoidoza,
 2. zarniniakowe zapalenie wątroby,
 3. choroba Leśniowskiego- Crohna,
 4. choroba posurowicza,
 5. guzkowe zapalenie tętnic,
 6. ziarniniak Wegenera,
 7. samoistna plamica małopłytkowa,
 8. choroba Takayasu,
 9. zapalenie wątroby typu B,
 10. różyczka,
 11. parowirus,
 12. Coxsackie,
 13. Eppsteina-Barr,
 14. cytomegalia,
 15. HIV,
 16. podostre bakteryjne zapalenie wsierdzia,
 17. przewlekła bakteriemia meningokokowa,
 18. gruźlica,
 19. choroba z Lyme,
 20. kiła,
 21. gorączka reumatyczna,
 22. białaczka,
 23. chłoniak,
 24. limfadenopatia angioblastyczna,
 25. toczeń trzewny,
 26. mieszana choroba tkanki łącznej.

W chorobie Stilla bardzo często stwierdza się podwyższoną leukocytozę (przekraczającą 15000/mm³). Ponadto występuje przewaga granulocytów obojętnochłonnych w rozmazie. Sugeruje to obecność poważnej infekcji, co wymaga wykonanie posiewów krwi oraz innych płynów, wymazów oraz badań serologicznych. Zazwyczaj jednak okazują się one prawidłowe.

Leczenie dorosłych z chorobą Stilla

Chorzy, u których podejrzewa się chorobę Stilla, powinni być kierowani do reumatologa. Dzięki temu specjalista może postawić właściwą diagnozę oraz wprowadzić odpowiednie leczenie. W leczeniu wczesnego stadium stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz kortykosteroidy. Z kolei u osób, u których rozwija się przewlekły proces zapalenia wielostawowego, stosuje się leki przeciwreumatyczne drugiego rzutu.

***************************************************************************

Więcej wiadomości na tematy związane z medycyną szukajcie Państwo w serwisie katalog stron medycznych, to zbiór domen opisujących zdrowie, urodę, choroby, placówki lecznicze.