Category archives for RZS

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów (r.z.s.) – jest najbardziej rozpowszechnioną formą zapalenia stawów. Jak pokazują statystyki, choruje na nią około 1% populacji. Schorzenie to minimum dwukrotnie częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Szczyt zachorowalności na reumatoidalne zapalenie stawów przypada na czwartą oraz piątą dekadę życia. W przebiegu klinicznym schorzenia wyróżnia się następujące fazy: wczesną, późną, postać układową. R.Z.S. jest […]