Osteoporoza

Osteoporoza to zmniejszenie masy kostnej, ze zwiększoną wrażliwością na złamanie. Do złamania dochodzi wówczas, gdy ubytek masy kostnej przekracza 30-40% prawidłowych wartości. Osteoporoza jest schorzeniem, które najczęściej dotyka kobiet. U 1/3 spośród tych, które przekroczyły 65. rok życia dochodzi do złamań […]