Łuszczycowe zapalenie stawów

Łuszczycowe zapalenie stawów to bardzo częsta postać zapalnych procesów stawowych. Częstość, z jaką pojawia się ona w populacji ogólnej wynosi około 1%. Z kolei wśród chorych na łuszczycę, stwierdza się ją u 5-8%. Płeć nie odgrywa żadnego wpływu na częstość występowania. […]