Category archives for choroby reumatyczne

Choroba Stilla

Występowanie choroby Stilla można podejrzewać wówczas, gdy u młodych dorosłych osób występują długo utrzymująca się, trudna do wyjaśnienia gorączka. Towarzyszy jej zapalenie stawów oraz inne zmiany, takie jak zapalenie opłucnej, wysiękowe zapalenie osierdzia, powiększenie wątroby oraz śledziony. Kryteria diagnostyczne dla choroby Stilla dorosłych Rozpoznanie choroby Stilla, może nastąpić po stwierdzeniu wszystkich poniższych cech: gorączka (powyżej […]

Zespół Sjögrena

Zespół Sjögrena to przewlekłe, postępujące schorzenie. Ma ono podłoże autoimmunologiczne. Pierwotnie obejmuje ono gruczoły wydzielania zewnętrznego. Zespół Sjögrena występuje głównie u kobiet w czwartej oraz piątej dekadzie życia. Stosunek kobiet do mężczyzn wynosi 9:1. Typowymi objawami zespołu Sjögrena jest: suchość błon śluzowych (suche zapalenie spojówek oraz rogówki- tzw.kseroftalmia, suchość jamy ustnej- tzw. kserostomia, głośni oraz […]

Toczeń rumieniowaty układowy

Toczeń rumieniowaty układowy to jedna z najczęstszych chorób autoimmunologicznych. W czasie jej przebiegu dochodzi do zapalenia tkanki łącznej. Toczeń rumieniowaty układowy występuje najczęściej u młodych kobiet w wieku od 20 do 30 roku życia. Zwiększone ryzyko wystąpienia tego schorzenia dotyczy ludności pochodzenia afrykańskiego, amerykańskiego oraz azjatyckiego. Toczeń rumieniowaty układowy jest zapalną wielonarządową chorobą o nieznanej etiologii. […]

Fibromialgia

Fibromialgia to występujący dość często zespół bólowy. Ma on charakter przewlekły oraz współwystępuje z uczuciem znacznego zmęczenia oraz subiektywnymi objawami w układzie ruchu. Fibromialgię stwierdza się najczęściej u kobiet w wieku od 30 do 50 lat. Zazwyczaj nie stwierdza się zmian w badaniu fizykalnym oraz w badaniach laboratoryjnych. Występuje natomiast tkliwość w ściśle określonych anatomicznie miejscach. […]

Choroba Raynauda

Objaw Raynauda cechuje występowanie powtarzających się ataków niedokrwienia palców, które wywołane są po ekspozycji na zimno lub emocjonalny stres. Objaw ten występuje zdecydowanie częściej u kobiet. Stosunek kobiet do mężczyzn wynosi 4:1. Pierwsze objawy stwierdza się często już u nastolatków. Choroba Raynauda występuje w dwóch postaciach: pierwotnej- idiopatycznej, wtórnej- tj. na podłożu innych chorób lub przyczyn. Typowymi […]

Łuszczycowe zapalenie stawów

Łuszczycowe zapalenie stawów to bardzo częsta postać zapalnych procesów stawowych. Częstość, z jaką pojawia się ona w populacji ogólnej wynosi około 1%. Z kolei wśród chorych na łuszczycę, stwierdza się ją u 5-8%. Płeć nie odgrywa żadnego wpływu na częstość występowania. Szczyt zachorowalności przypada na lata od 20 do 40 roku życia. Wyróżnia się pięć głównych […]

Młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów

Młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów jest najczęściej rozpoznawaną chorobą reumatyczną, która występuje w dzieciństwie. Bywa ona również częstą przyczyną niesprawności fizycznej oraz ślepoty u dzieci. Objawy zapalenia stawów występujące w tym schorzeniu utrzymują się powyżej 6 tygodni. Owe zapalenie obejmuje przynajmniej 1 staw. Do młodzieńczego przewlekłego zapalenia stawów kwalifikują się osoby, które nie ukończyły jeszcze 16. […]

Ostra gorączka reumatyczna

Ostra gorączka reumatyczna to następstwo zakażenia gardła oraz jamy ustnej przez paciorkowca beta-hemolizującego grupy A. Schorzenie to wywołane jest licznymi reakcjami układu immunologicznego. Typowo reumatyczne objawy pojawiają się od 2 do 4 tygodni po okresie trwania stanu zapalnego gardła. Na ostrą gorączkę reumatyczną chorują najczęściej dzieci w wieku od 5 do 9 roku życia. Należy […]

Uogólniona choroba zwyrodnieniowa

W populacji osób stosunkowo młodych, choroba zwyrodnieniowa dotyka pojedyncze stawy. Najczęściej są nimi staw kolanowy lub biodrowy. Owe zwyrodnienie jest następstwem: zmian wrodzonych, wcześniejszych chorób, wcześniejszych urazów. Niekiedy u kobiet w średnim wieku może pojawić się proces zwyrodnieniowy, któremu towarzyszy zapalenie wielu drobnych stawów zlokalizowanych z obrębie kończyny górnej. Natomiast uogólniona choroba zwyrodnieniowa dotyka najczęściej […]

Polimialgia reumatyczna

Polimialgia reumatyczna jest uogólnioną chorobą tkanki łącznej. Schorzenie to występuje głównie u osób starszych- tj. u osób, które przekroczyły 50 rok życia. Najczęściej są nimi osoby pochodzenia północnoeuropejskiego. Schorzenie to częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Cechy polimialgii reumatycznej objawy ogólne: gorączka, zmęczenie, znaczny spadek masy ciała, depresja, ból oraz sztywność karku a także bliższych okolic barków, ból oraz sztywność […]

Choroba Pageta

Choroba Pageta jest schorzeniem miejscowym, w czasie którego dochodzi do przebudowy kości. Schorzenie to rzadko stwierdza się u osób, które nie przekroczyły 40. roku życia. Prawdopodobieństwo jego wystąpienia podwaja się w każdej kolejnej dekadzie. I tak już u osób mających powyżej 55. roku życia, 4% z nich cierpi na chorobę Pageta. Schorzenie to częściej występuje u mężczyzn. Najczęściej zajmowanymi […]

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów (r.z.s.) – jest najbardziej rozpowszechnioną formą zapalenia stawów. Jak pokazują statystyki, choruje na nią około 1% populacji. Schorzenie to minimum dwukrotnie częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Szczyt zachorowalności na reumatoidalne zapalenie stawów przypada na czwartą oraz piątą dekadę życia. W przebiegu klinicznym schorzenia wyróżnia się następujące fazy: wczesną, późną, postać układową. R.Z.S. jest […]

Wirusowe zapalenie stawów

Zdecydowana większość zapaleń w obrębie stawów spowodowana przez wirusy ma charakter ostrych samoustępujących chorób. Schorzeniu temu towarzyszy najczęściej: gorączka, zmiany skórne, zaburzenia hematologiczne, inne. Aby postawić właściwą diagnozę, konieczna jest znajomość epidemiologii chorób wirusowych oraz badań laboratoryjnych, w nich stosowanych. Zapalenie stawów wywołane wirusem HIV Drogi przenoszenia: pozajelitowo kontakty seksualne łożysko na skutek zakażenia wirusem […]

Reaktywne zapalenie stawów – zespół Reitera

Zespół Reitera – to zapalenie stawów, które wywołane jest zakażeniami. W schorzeniu tym posiew płynu stawowego oraz maziówki jest ujemny. Jest to jałowe zapalenie stawu, które rozwija się po przebytym zakażeniu. Miejscem zakażeń jest: gardło, narządy moczowo- płciowe, przewód pokarmowy. Należy jednak podkreślić, iż zespół Reitera może pojawić się również bez poprzedzającego zakażenia. Ma to np. miejsce w przypadku zapalenia […]

Sarkoidoza

Sarkoidoza to przewlekła, ogólnoustrojowa choroba, która dotyka najczęściej kobiet w wieku od 20 do 40 lat. W czasie jej przebiegu dochodzi do tworzenia się ziarniniaków w maziówce, kościach oraz mięśniach. Schorzeniu temu towarzyszy ból. Wśród chorych z sarkoidozą stwierdza się: objawy płucne: suchy kaszel, duszność, ból umiejscowiony w klatce piersiowej. ogólnoustrojowe: spadek masy ciała, gorączka, ogólne zmęczenie, powiększenie […]