Amyloidoza (skrobawica)

Amyloidoza czyli skrobawica to choroba, która polega na tym, że nierozpuszczalne, włóknikowe białko o nazwie amyloid gromadzi się w tkankach i narządach. Przyczyny tej choroby nie są do końca znane. Może występować bez powodu, albo w postaci wtórnej i wtedy jest wynikiem przebytych chorób reumatycznych lub chorób tkanki łącznej. Bardzo rzadko występuje także amyloidozę dziedziczną, która powstaje w wyniku mutacji genów kodujących różne białka.
Początek choroby ma miejsce w szpiku kostnym, gdzie produkuje się przeciwciała, których zadaniem jest obrona organizmu przed zakażeniami.Przeciwciała te zdrowy organizm rozdziela i rozkłada, ale w przypadku skrobawicy podział ten nie przebiega sprawnie. Nadwyżki białka odkładają się w nerkach, albo w innych narządach jak serce czy wątroba, a nawet dochodzi do obwodowego układu nerwowego. Wynikiem tego jest znaczne upośledzenie funkcji tego narządu i dochodzi do zaburzenia jego pracy.
Amyloidoza może występować w jednym tylko narządzie lub być rozłożona w całym ciele.
Objawami jest białko występujące w moczu lub krwi, zmęczenie i nieuzasadniona utrata masy ciała. do objawów klinicznych zalicza się zespół nerczycowy, który może być z lub bez niewydolności nerek, zastoinową niewydolność serca, neuropatię czuciowo-ruchową i autonomiczną oraz hepatomegalię. Jednak najpoważniejszym i najczęściej występującym objawem jest zajęcie nerek, występujące pod postacią białkomoczu, albo niewydolności nerek.
Amyloidozę rozpoznaje się po wykonaniu biopsji. Nie można jej całkowicie wyleczyć w większości przypadków. Walka z tą choroba polega na remisji i zahamowaniu progresji oraz na leczeniu, które wspomaga funkcję narządów objętych skrobawicą. Podaje się także chemioterapię. stosuje się także leczenie wspomagające. Służy ono zwalczaniu objawów, które towarzyszą zaburzeniom pracy poszczególnych narządów. w których wystepują złogi amyloidu.