Recent Articles

Amyloidoza (skrobawica)

Amyloidoza czyli skrobawica to choroba, która polega na tym, że nierozpuszczalne, włóknikowe białko o nazwie amyloid gromadzi się w tkankach i narządach. Przyczyny tej choroby nie są do końca znane. Może występować bez powodu, albo w postaci wtórnej i wtedy jest wynikiem przebytych chorób reumatycznych lub chorób tkanki łącznej. Bardzo rzadko występuje także amyloidozę dziedziczną, […]

Osteomalacja

Osteomalacja jest schorzeniem, które często występuje u osób starszych. Polega ona na zaburzeniu mineralizacji kości, która spowodowana jest brakiem witaminy D. Istotnymi czynnikami ryzyka w przypadku osteomalacji jest dieta uboga w witaminy. Duże znaczenie ma również brak ekspozycji na światło słoneczne. Dotyczy to głównie tych osób starszych, które rzadko wychodzą z domu lub też nadmiernie ochraniają […]

Osteoporoza

Osteoporoza to zmniejszenie masy kostnej, ze zwiększoną wrażliwością na złamanie. Do złamania dochodzi wówczas, gdy ubytek masy kostnej przekracza 30-40% prawidłowych wartości. Osteoporoza jest schorzeniem, które najczęściej dotyka kobiet. U 1/3 spośród tych, które przekroczyły 65. rok życia dochodzi do złamań w obrębie kręgosłupa, z kolei 16% jest dotkniętych zwiększonym ryzykiem wystąpienia złamania szyjki kości udowej. […]

Choroba Stilla

Występowanie choroby Stilla można podejrzewać wówczas, gdy u młodych dorosłych osób występują długo utrzymująca się, trudna do wyjaśnienia gorączka. Towarzyszy jej zapalenie stawów oraz inne zmiany, takie jak zapalenie opłucnej, wysiękowe zapalenie osierdzia, powiększenie wątroby oraz śledziony. Kryteria diagnostyczne dla choroby Stilla dorosłych Rozpoznanie choroby Stilla, może nastąpić po stwierdzeniu wszystkich poniższych cech: gorączka (powyżej […]

Zespół Sjögrena

Zespół Sjögrena to przewlekłe, postępujące schorzenie. Ma ono podłoże autoimmunologiczne. Pierwotnie obejmuje ono gruczoły wydzielania zewnętrznego. Zespół Sjögrena występuje głównie u kobiet w czwartej oraz piątej dekadzie życia. Stosunek kobiet do mężczyzn wynosi 9:1. Typowymi objawami zespołu Sjögrena jest: suchość błon śluzowych (suche zapalenie spojówek oraz rogówki- tzw.kseroftalmia, suchość jamy ustnej- tzw. kserostomia, głośni oraz […]

Toczeń rumieniowaty układowy

Toczeń rumieniowaty układowy to jedna z najczęstszych chorób autoimmunologicznych. W czasie jej przebiegu dochodzi do zapalenia tkanki łącznej. Toczeń rumieniowaty układowy występuje najczęściej u młodych kobiet w wieku od 20 do 30 roku życia. Zwiększone ryzyko wystąpienia tego schorzenia dotyczy ludności pochodzenia afrykańskiego, amerykańskiego oraz azjatyckiego. Toczeń rumieniowaty układowy jest zapalną wielonarządową chorobą o nieznanej etiologii. […]

Fibromialgia

Fibromialgia to występujący dość często zespół bólowy. Ma on charakter przewlekły oraz współwystępuje z uczuciem znacznego zmęczenia oraz subiektywnymi objawami w układzie ruchu. Fibromialgię stwierdza się najczęściej u kobiet w wieku od 30 do 50 lat. Zazwyczaj nie stwierdza się zmian w badaniu fizykalnym oraz w badaniach laboratoryjnych. Występuje natomiast tkliwość w ściśle określonych anatomicznie miejscach. […]

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (z.z.s.k.) najczęściej dotyka młodych mężczyzn. Stosunek chorujących mężczyzn do kobiet wynosi około 5:1. Jak pokazują statystyki, choruje na nie od 0,5 do 1% osób rasy białej. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa jest przewlekłą choroba uogólnioną o charakterze zapalnym. W schorzeniu tym istnieje tendencja do zajmowania części osiowych szkieletu. Charakterystyczne jest zajęcie stawów krzyżowo- […]

Choroba Raynauda

Objaw Raynauda cechuje występowanie powtarzających się ataków niedokrwienia palców, które wywołane są po ekspozycji na zimno lub emocjonalny stres. Objaw ten występuje zdecydowanie częściej u kobiet. Stosunek kobiet do mężczyzn wynosi 4:1. Pierwsze objawy stwierdza się często już u nastolatków. Choroba Raynauda występuje w dwóch postaciach: pierwotnej- idiopatycznej, wtórnej- tj. na podłożu innych chorób lub przyczyn. Typowymi […]

Łuszczycowe zapalenie stawów

Łuszczycowe zapalenie stawów to bardzo częsta postać zapalnych procesów stawowych. Częstość, z jaką pojawia się ona w populacji ogólnej wynosi około 1%. Z kolei wśród chorych na łuszczycę, stwierdza się ją u 5-8%. Płeć nie odgrywa żadnego wpływu na częstość występowania. Szczyt zachorowalności przypada na lata od 20 do 40 roku życia. Wyróżnia się pięć głównych […]